20/03/2023

Thảo luận về quá trình vận hành nhà yến

 

Thảo luận chủ đề vận hành nhà yến.

Đây là chuyên mục nơi mọi người có thể chia sẻ, thảo luận và đặt những câu hỏi vướng mắc trong quá trình vận hành nhà yến như vấn đề thiên địch nhà yến, vấn đề móc gỗ, vấn đề chim yến không tăng đàn, chim yến bỏ đi....

1 nhận xét:

  1. Chào mọi người nhé, mọi người có thể chia sẻ, đặt những câu hỏi cho động đồng ở đây

    Trả lờiXóa